کانفیگ تخصصی سرور

کانفیگ اولیه + نصب پیش نیازها

کانفیگ اولیه سرور به همراه نصب کنترل پنل، افزونه های ضروری و سایر پیش نیازهای مربوط به وبسایت متناسب با زبان برنامه نویسی وبسایت
در این پلن فقط نصب کنترل پنل و موارد مورد نیاز برای راه اندازی سایت نصب میشود
تست و رفع مشکلات فقط تا 72 ساعت می باشد و در این پلن پشتیبانی سرور وجود ندارد

کانفیگ حرفه ای سرور، افزایش سرعت و عملکرد

نصب و بهینه سازی سرور به منظور افزایش سرعت و عملکرد بهینه، رفع خطاها و ایرادات احتمالی، نصب افزونه های امنیتی در صورت خرید و تنظیم بهینه آنها


تست و رفع مشکلات فقط تا 72 ساعت می باشد و در این پلن پشتیبانی سرور وجود ندارد