هاستینگ لینوکس حرفه ای (cPanel)

VIP-5GB
 • 5 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 3 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
VIP-10GB
 • 10 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 5 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
VIP-15GB
 • 15 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 7 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
VIP-30GB
 • 30 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل